Διεύθυνση : Οδός Έλλης και Βουλγαροκτόνου Ξάνθη 67100 τηλέφωνο και φάξ: 2541084359

Adress : Ellis and Voulgaroktonou Streets Telephone and Facsimile: (0030) 2541083259

Adres : Ellis ve Voulgaroktonou Caddeleri Telefon ve Faks: (0030) 2541083259